English

אבטחת איכות

עמידה בתקנים

דיקסל מייחסת חשיבות עליונה לנושא האיכות ולעמידה בתקנים בינלאומיים.
מערכת האיכות של החברה, המתבטאת בפעילויות הפנימיות והחיצוניות, מאושרת ISO9001.

על מנת להבטיח את איכותם ואמינותם של כל מוצריה, השקיעה חברת דיקסל הון רב הן בציוד המשוכלל ביותר והן במערכות אוטומטיות חדישות.
רוב המוצרים משלבים בתוכם את הדור האחרון של מיקרופרוססורים.


המוצרים שלנו עומדים בתקנים הבינלאומיים


קוי הייצור של דיקסל עומדים בתקני CE בתחומי המתח הנמוך והתאימות האלקטרו-מגנטית.


דיקסל גאה לעמוד גם בתקנים חשובים נוספים (ENEC, UL/CSA) לגבי חלק ממוצריה.


חלק ממוצרי דיקסל אף עומדים בדרישות של התקן האמריקאי לבטיחות UL השונה מעט מהתקנים הארופאים.