English

מוצרים חדשים

בקרי צ'ילר / משאבות חום

יחידות צ'ילר ותיקות רבות הן "זוללות אנרגיה" רציניות בשל פיקוד אלקטרוני או מכני ישן. כתוצאה מכך, עלות אחזקתן היא גבוהה ומסורבלת.

דיקסל מציעה מספר סדרות של בקרים המעניקים פתרון כולל לפיקוד על צ'ילרים:

סדרה IC100 - מעגל גז אחד

סדרה IC200 - שני מעגלי גז

סדרה IPRO - עד 4 מעגלי גז

כל הדגמים הם בעלי כניסות לרגשי טמפרטורה ולחץ וכן כניסות דיגיטליות ואנלוגיות

דיקסל ישראל מספקת גם שירות תמיכה טכנית בתהליך תיכנות הבקר לפי דרישות הלקוח.


>> מידע טכני נוסף