English

מוצרים חדשים

חדש ! פיקוד שבת

שנים רבות מצאו עצמם טכנאי קירור בבעיה טכנית כאשר לקוחותיהם דרשו מהם לספק, יחד עם המקרר התעשייתי או חדר הקירור / ההקפאה, גם פיקוד שבת העונה לדרישות ההלכה הקושי נבע כתוצאה מסרבול בשימוש בציוד אלקטרו-מכני מיושן ויקר, ובהרבה מקרים גם מחוסר הבנה בדרישות ההלכה.

לפני כשנה, החליטה דיקסל ישראל להרים את הכפפה ולפתור את הבעיה על-ידי פיתוח מוצרים ייחודיים.

הפיתוח, שבוצע בשיתוף פעולה עם המכון המדעי- טכנולוגי להלכה, פוצל לשני שלבים:

בשלב הראשון פותח דגם לקירור בלבד, ולאחר תקופת בדיקות וקבלת אישור סופי מהמכון הטכנולוגי להלכה, פותח הדגם השני, המתייחס למקפיאים ולחדרי הקפאה.

חלק מהמאפיינים של דגמי DIXELL עם פיקוד שבת:

המעבר למצב שבת מתבצע באמצעות מפסק חיצוני או באמצעות אחד הלחצנים שעל פנל המכשיר. במצב שבת, הצג מראה את האותיות SBT ("שבת") עם אופציה להצגת הטמפרטורה לסירוגין בכל מספר שניות. בהתאם לדרישות ההלכה, הצג אינו מושפע ישירות משינויי הטמפרטורה.

כמו כן, פיקוד השבת שולט גם על פעולת המדחס, פעולת המפזר, מפסק הדלת, תאורת החדר... הדרישה לבקרים עם פיקוד שבת מגיעה בעיקר מהשוק המוסדי, המחויב לקבל אישור מקיף להפעלת המטבח בשבתות וחגים [בתי מלון, בתי חולים, משטרה, צבא, ישיבות, בתי כנסת וכו'].

הדגמים עם פיקוד שבת באישור המכון המדעי טכנולוגי להלכה הם:
לקירור בלבד – דגם XR20CX-5SBT
להקפאה – דגם XR75CX-5SBT

קיימת גרסה נוספת עם פיקוד שבת המיועדת ליישומי חימום בטמפרטורות עד 150 מעלות.