להדפסה ברזולוציה גבוהה, לחץ על הלחצן הימני של העכבר ובחר Print
 

© דיקסל ישראל     www.dixell.co.il
© דיקסל ישראל
טרמוליין בע"מ
רח' מקור חיים 35, ת.ד.4360
ירושלים 91042 - ישראל
טלפון: +972(0)2.679.94.79
פקס: +972(0)2.679.94.78
www.dixell.co.il
24.02.2018
השיפור המתמיד במוצרי דיקסל עשוי לגרום לשינויים בנתונים המוצגים באתר זה ללא הודעה מראש