English

מוצרים

בקרים לקירור

יישומים כלליים בקירור

סדרת PRIME CX  
סדרת PRIME CX [דיקסל ישראל]
     בקר לחדרי פלוס עם טיימר הפשרה ומגע שני הניתן לתכנות
    בקרים לחדרי קירור מינוס
 
סדרת PRIME D  
סדרת PRIME D [דיקסל ישראל]
    תרמוסטטים ובקרים עם טיימר הפשרה
    בקרים לחדרי קירור פלוס או מינוס
    בקרים למיכלי חלב
 
סדרת XR 100/500  
סדרת XR 100/500 [דיקסל ישראל]
    תרמוסטט עם יציאת תקשורת לחדרי קירור פלוס
    בקרים עם טיימר הפשרה ויציאת תקשורת לחדרי קירור פלוס
    בקרים רב שימושים עם יציאת תקשורת לחדרי קירור פלוס
    בקרים רב שימושים עם יציאת תקשורת לחדרי קירור מינוס
    בקרים רב שימושים עם יציאת תקשורת ושעון זמן אמת לחדרי קירור פלוס
    בקרים רב שימושים עם יציאת תקשורת ושעון זמן אמת לחדרי קירור מינוס
    מודול סלייב
 


23.01.2018      © דיקסל ישראל