מערכות מרכזיות
לפיקוח ובקרה
מערכות XWEB
 
בקרה ונהול אזעקות
XWEB300D XWEB300D
בקר מרכזי לבקרה וניהול אזעקות עד 18 נקודות
התקנה על מסילה 10 DIN
שרת אינטרנט לבקרה, פיקוח ורישום
XWEB500 XWEB500
בקר מרכזי לבקרה, פיקוח ורישום עד 100 נקודות
230x210x87 מ"מ
XWEB500D XWEB500D
בקר מרכזי לבקרה, פיקוח ורישום עד 100 נקודות
התקנה על מסילה 10 DIN
מערכת מרכזית לשימוש תעשייתי
XWEB3000 XWEB3000
מערכת מרכזית לשימוש תעשייתי עד 247 נקודות
19" RACK
מערכת מרכזית
XWEB5000 XWEB5000
מערכת מרכזית לשימוש תעשייתי עד 247 נקודות
19" RACK
בקרה מרכזית
XCENTER XCENTER
תוכנה לניהול מרוכז של מספר רב של בקרים מרכזיים
 


24.02.2018      © דיקסל ישראל