בקרים למיזוג אויר
בקרת צ'ילרים
סדרת ICHILL 100
 
בקרים עבור מעגל גז 1- מדחס 1
IC110CX IC110CX
בקר צ'ילר רב שימושים עבור מעגל אחד מדחס אחד
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
IC110CX_triac IC110CX_triac
בקר צ'ילר רב שימושים עבור מעגל אחד מדחס אחד, עם מודול טריאק מובנה
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
IC111CX IC111CX
בקר צ'ילר / משאבת חום רב שימושים עבור מעגל אחד מדחס אחד
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
IC111CX_triac IC111CX_triac
בקר צ'ילר / משאבת חום רב שימושים עבור מעגל אחד מדחס אחד, עם מודול טריאק מובנה
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
IC111CXI IC111CXI
בקר צ'ילר / משאבת חום רב שימושים עבור מעגל אחד מדחס אחד
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
IC110L IC110L
בקר צ'ילר רב שימושים עבור מעגל אחד מדחס אחד
38x185 מ"מ, התקנה על פנל
IC110L_triac IC110L_triac
בקר צ'ילר רב שימושים עבור מעגל אחד מדחס אחד, עם מודול טריאק מובנה
38x185 מ"מ, התקנה על פנל
IC111L IC111L
בקר צ'ילר / משאבת חום רב שימושים עבור מעגל אחד מדחס אחד
38x185 מ"מ, התקנה על פנל
IC111L_triac IC111L_triac
בקר צ'ילר / משאבת חום רב שימושים עבור מעגל אחד מדחס אחד, עם מודול טריאק מובנה
38x185 מ"מ, התקנה על פנל
בקרים עבור מעגל גז 1- עד 2 מדחסים
IC120CX IC120CX
בקר צ'ילר רב שימושים עבור מעגל אחד , שני מדחסים
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
IC121CX IC121CX
בקר צ'ילר / משאבת חום רב שימושים עבור מעגל אחד , שני מדחסים
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
IC120L IC120L
בקר צ'ילר רב שימושים עבור מעגל אחד , שני מדחסים
38x185 מ"מ, התקנה על פנל
IC120L_triac IC120L_triac
בקר צ'ילר רב שימושים עבור מעגל אחד , שני מדחסים, עם מודול טריאק מובנה
38x185 מ"מ, התקנה על פנל
IC121L IC121L
בקר צ'ילר / משאבת חום רב שימושים עבור מעגל אחד , שני מדחסים
38x185 מ"מ, התקנה על פנל
IC121L_triac IC121L_triac
בקר צ'ילר / משאבת חום רב שימושים עבור מעגל אחד , שני מדחסים, עם מודול טריאק מובנה
38x185 מ"מ, התקנה על פנל
 


23.01.2018      © דיקסל ישראל