בקרים למיזוג אויר
בקרת צ'ילרים
סדרת ICHILL 200
 
בקרים עבור 2 מעגלי גז - עד 6 מדחסים
IC260L IC260L
בקר רב שימושים לצ'ילר עם משאבת חום (2 מעגלים, עד 6 מדחסים)
38x185 מ"מ, התקנה על פנל
IC260D IC260D
בקר רב שימושים לצ'ילר עם משאבת חום (2 מעגלים, עד 6 מדחסים)
התקנה על מסילה 10 DIN
IC261L IC261L
בקר רב שימושים לצ'ילר עם משאבת חום (2 מעגלים, עד 6 מדחסים)
38x185 מ"מ, התקנה על פנל
IC261D IC261D
בקר רב שימושים לצ'ילר עם משאבת חום (2 מעגלים, עד 6 מדחסים)
התקנה על מסילה 10 DIN
IC280L IC280L
Advanced multifunction controllers for chiller with heat pump and chillers with free cooling and with partial or total heat recovery (2 circuits up to 6 compressors)
38x185 מ"מ, התקנה על פנל
IC280D IC280D
Advanced multifunction controllers for chiller with heat pump and chillers with free cooling and with partial or total heat recovery (2 circuits up to 6 compressors)
התקנה על מסילה 10 DIN
IC281L IC281L
Advanced multifunction controllers for chiller with heat pump and chillers with free cooling and with partial or total heat recovery (2 circuits up to 6 compressors)
38x185 מ"מ, התקנה על פנל
IC281D IC281D
Advanced multifunction controllers for chiller with heat pump and chillers with free cooling and with partial or total heat recovery (2 circuits up to 6 compressors)
התקנה על מסילה 10 DIN
 


24.02.2018      © דיקסל ישראל